Εφαρμογες του Gooquest

Reports Ερωτηματολόγια

Χρήση σε ξενοδοχείο

– Ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το ξενοδοχείο και τις υπηρεσίες που προσφέρει, το Gooquest  μπορεί να προσαρμοστεί και να δώσει αποτελέσματα ανά τομέα.

Τα ξενοδοχεία, είναι πολύ ποιο «εκτεθειμένα» σε κριτική από τους πελάτες, οι οποίοι, αφήνουν τη κριτική τους, δημόσια σε διάφορα κοινωνικά μέσα.
Οι επιχειρήσεις, χωρίς εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, διακινδυνεύουν τη φήμη τους και τη καλή ποιότητα που προσφέρουν από, κάποιους, δυσαρεστημένους πελάτες.
Οπότε, ένα σοβαρό, σύστημα, εσωτερικού ελέγχου, επιβάλετε, ώστε να προλαβαίνουν κάποιες, ίσως, αστοχίες, να τις διορθώνουν και να έχουν, μόνο ευχαριστημένους πελάτες.

Η παρακολούθηση είναι καθημερινή και μπορεί να διενεργείτε με διαφόρους τρόπους.

Χρήση από εστιατόρια / χώρους εστίασης

Οι χώροι εστίασης μπορούν να χρησιμοποιούν  το ερωτηματολόγιο και να έχουν ιδία γνώση σχετικά με την απόλυτη γνώμη των πελατών τους.
Μπορούν να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία QR  το οποίο θα υπάρχει επάνω σε ένα μικρό ταμπελάκη με ειδική σήμανση, σε κάθε τραπέζι και ο πελάτης σκανάροντας το QR code με το κινητό του να εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο του εστιατορίου.
Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μαθαίνει τη γνώμη των πελατών του, από πρώτο χέρι και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να οδηγήσει την επιχείρησή του στην απόλυτη επιτυχία.

Χρήση από άλλες εταιρείες

Το Gooquest, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, να χρησιμοποιηθεί ως φόρμα διαγωνισμάτων ή τεστ  ή ακόμα και για τη συλλογή απόψεων για ειδικές έρευνες.

Το Gooquest  ήδη χρησιμοποιήθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  προκειμένου να διοργανώσει πανελλήνια έρευνα για 2 ειδικά θέματα που είχε αναλάβει.
Η έρευνα τερματίστηκε επιτυχώς και το Gooquest έλαβε τα «εύσημα» για τη καλή και επιτυχημένη λειτουργία του.

δημοσκόπηση

Δημοσκοπικές εταιρείες

Το Gooquest μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς και σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση που μπορεί να διοργανωθεί, τόσο μέσο e-mail όσο και μέσο τηλεφωνικών απαντήσεων.
– Συλλογή απαντήσεων μέσο τηλεφώνου.
Ο Operator έχει μπροστά του το σύστημα και συμπληρώνει τις απαντήσεις που λαμβάνει απευθείας στο σύστημα.  Οι απαντήσεις, αναλύονται και παρουσιάζονται αμέσως, μέσο των αναφορών.

Διενέργεια Εκλογών

Και όμως  με το σύστημα Gooquest, μπορείτε να διενεργήσετε εκλογές, έγκυρες και αδιάβλητες, σε συλλόγους, επιμελητήριά, Πανεπιστήμια, σχολές, κλπ.
Το Gooquest, έχει τέτοιες λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικών εκλογών.

ερωτηματολόγια για σχολεία και πανεπιστήμια

Σχολές, Πανεπιστήμια, Σχολεία

Το Gooquest είναι τόσο εύκολο στη χρήση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε, χωρίς ιδιαιτέρες γνώσεις πληροφορικής.
Ιδιαίτερα σε σχολεία, Πανεπιστήμια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα, αποτελεσματικά και γρήγορα, από τους ίδιους τους μαθητές, φοιτητές και να τους δώσει άμεσα και κατανοητά αποτελέσματα.